Перейти и оформить заказ в новом магазине Bookzone! new.bookzone.com.ua
Купить книги в Киеве - онлайн Интернет-магазин BookZone
Каменное Лицо, Черное Сердце. Азиатская философия побед без поражений
Каменное Лицо, Черное Сердце. Азиатская философия побед без пораж - Чин-Нинг Чу

Теория Каменного Лица, Черного Сердца описывает тайный закон природы, который управляет успешным поведением в любой ...

Цена: 280 грн
+ от 2% до 12% на бонусный счет
О компании Доставка и оплата Помощь Контакты
Войти на сайт

  Логин (Регистрация)


  Пароль(Забыли?)

Закрыть [x]

КНТ

сортировать: по новизне   |  по цене   |  по популярности         выводить на странице по: 10   |  20   |  50

               

Основы международной экономической деятельности. Учебное пособие

Новицкий В.Е., Михайловская О.В. (2012)    

Основы международной экономической деятельности. Учебное пособие - Новицкий В.Е., Михайловская О.В. (2012)

"Основы международной экономической деятельности. Учебное пособие". Новицкий В.Е., Михайловская О.В.

В книге дается подробная информация об основных закономерностях и принципах, которые характеризуют современную международную экономическую деятельность. Рассказывае...

136.8 грн

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник

Данілов О.Д., Паєнтко Т.В (2009)    

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник - Данілов О.Д., Паєнтко Т.В (2009)

У навчальному посібнику висвітлюється сутність, основи та завдання організації фінансів підприємств. Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансів підприємств та розкрито практичні аспекти здійснення фінансової роботи. Докладно висвітл...

68.4 грн


Діловодство у судах. Збірник інструкцій

Пашутинський Є.К. (2008)    

Діловодство у судах. Збірник інструкцій - Пашутинський Є.К. (2008)

У виданні наведені офіційно затверджені інструкції, які регулюють всі основні аспекти ведення діловодства в судових органах України. Для працівників канцелярій судів, практикуючих юристів, а також студентів, які вивчають документознавст...

45.72 грн

Економіка підприємства. Навчальний посібник

Круш П.В., Та Ін. (2009)    

Економіка підприємства.  Навчальний посібник - Круш П.В., Та Ін. (2009)

Становлення сучасних ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різнобічної економічної підготовки фахівців як економічного, так і інженерного профілю.

Посібник ставить за мету надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативност...

148.2 грн

Інституційні основи інноваційного розвитку економіки. Навчальний посібник.

Новицький В.Є. (2008)    

Інституційні основи інноваційного розвитку економіки. Навчальний посібник. - Новицький В.Є. (2008)

У виданні розглядаються природа та особливості становлення інституційних систем, які реалізують суспільне регулювання сучасного економічного розвитку, стимулювання процесів становлення інформаційного суспільства, стимулювання науково-те...

52.44 грн

Корпоративний менеджмент. Учебное пособие

Рудінська О.В., Яроміч С. (2008)    

Корпоративний менеджмент. Учебное пособие - Рудінська О.В., Яроміч С. (2008)

"Корпоративний менеджмент. Учебное пособие" - Рудінська О.В., Яроміч С.А. включает две дисциплины: корпоративное инвестирование и корпоративную культуру, которые в международной практике менеджмента изучаются и реализуются комплексно, как части единого целого - корпоративного мен...

74.1 грн

Фондовый рынок. Учебное пособие

Кравченко Ю.Я. (2008)    

Фондовый рынок. Учебное пособие - Кравченко Ю.Я. (2008)

В книге дается характеристика различных видов ценных бумаг, используемых на фондовом рынке и Украины и за рубежом. Рассматриваются вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг, принципы организации и функционирования фо...

97.7 грн


Адміністративне право України. Навчальний посібник

Гуржій Т.О. (2011)    

Адміністративне право України. Навчальний посібник - Гуржій Т.О. (2011)

Навчальний посібник "Адміністративне право України. Навчальний посібник" - Гуржій Т.О. підготовлено з урахуванням здобутків вітчизняної адміністративно-правової науки, новел законодавства, сучасної адмінітсративної практики, модульної технології навчання. Структура посібника вклю...

136.8 грн

Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи. Навчальний посібник

Пєтков В.П., Дубенко О.І. (2011)    

Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи. Навчальний посібник - Пєтков В.П., Дубенко О.І. (2011)

У посібнику "Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи. Навчальний посібник" - Пєтков В.П., Дубенко О.І. розглядаються питання сутності та змісту поняття безпеки особи. Виходячи з аналізу національного законодавства, визначаються напрями державної політики в до...

79.8 грн

Дізнання в ОВС: процесуальна діяльність. Навчальний посібник

Степанова Г.М., Хахуцяк О (2010)    

Дізнання в ОВС: процесуальна діяльність. Навчальний посібник - Степанова Г.М., Хахуцяк О (2010)

"Дізнання в ОВС: процесуальна діяльність. Навчальний посібник" - Степанова Г.М., Хахуцяк О.Ю. базується на навчальних програмах вищих закладів освіти, що готують сучасних правознавців. У посібнику розглянуті основні поняття курсу, гарантії та функції діяльності органу дізнання, с...

74.1 грн

Менеджмент організації. Підручник

Пєтков В.П. (2011)    

Менеджмент організації. Підручник - Пєтков В.П. (2011)

Навчальне видання "Менеджмент організації. Підручник" - Пєтков В.П. присвячене висвітленню питань менеджменту організації, прийняття рішень у різних сферах життя, керівництва конфліктами та конфліктними ситуаціями, кадрової політики, стратегічному плануванню, інформаційному забез...

114 грн

Менеджмент у державному управлінні. Загальна частина. Навчальний посібник

Пєтков С.В., Наливайко Л. (2011)    

Менеджмент у державному управлінні. Загальна частина. Навчальний посібник - Пєтков С.В., Наливайко Л. (2011)

У навчальному посібнику "Менеджмент у державному управлінні. Загальна частина. Навчальний посібник"- Пєтков С.В., Наливайко Л.Р., Комісаров О.Г. системно висвітлено основні положення курсу "Менеджмент у державному уиравлінні": питання теорії наукового менеджменту, сучас...

91.2 грн

Менеджмент у державному управлінні. Особлива частина. Навчальний посібник

Пєтков С.В., Наливайко Л. (2011)    

Менеджмент у державному управлінні. Особлива частина. Навчальний посібник - Пєтков С.В., Наливайко Л. (2011)

У навчальному посібнику "Менеджмент у державному управлінні. Особлива частина. Навчальний посібник" - Пєтков С.В., Наливайко Л.Р., Комісаров О.Г. системно висвітлено основні положення курсу "Менеджмент у державному управлінні": питання іміджу державного службовця, модел...

79.8 грн

Реєстраційне право. Навчальний посібник

Мехтієва Т.В. (2011)    

Реєстраційне право. Навчальний посібник - Мехтієва Т.В. (2011)

Навчальний посібник "Реєстраційне право. Навчальний посібник" - Мехтієва Т.В. присвячений дослідженню проблеми адміністративно-правового забезпечення сфери реєстрації фізичних осіб. На основі аналізу реєстраційної політики держави запропоновано та сформульовано поняття "реєс...

91.2 грн

Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки. Навчальний посібник для підготовки до екзаме

(2013)    

Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки. Навчальний посібник для підготовки до екзаме -  (2013)

Навчальний посібник має на меті надати курсантам-випускникам ВНЗ МВС, практичним працівникам міліції джерело знань із дисциплін, що складають спеціалізацію «Міліція громадської безпеки».